samospravanasa_obeczivot_obci

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)

pdf

1103,865 kb
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
Predmet zákazky: Traktorový samonakladací sypač
s objemom minimálne 1500 l
Predmet zákazky:
Traktorový samonakladací sypač s objemom minimálne 1500 l
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 5.833,33 (7.000 EUR s DPH)
Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2017
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 12.12.2017.
 

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo Suzuki VitaraZnačka: Suzuki Vitara 5 2,0 lt. Diesel
Zdvihový objem valcov: 1998 cm3
Rok výroby: 1997
Farba: zelenožltá metalíza tmavá
Počet najazdených kilometrov: 217 127 km
Technický stav vozidla: nevyhovujúci, nemá platnú TK, EK, odporúča sa na náhradné diely
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 28.12.2017 do 14.30 h
Zverejnené dňa 07.11.2017
 
Čítať celý článok...
   

Obec Klokočov Vás srdečne pozýva na Obecný ples - 20. januára 2018

Obec Klokočov Vás srdečne pozýva na Obecný ples Obec Klokočov Vás srdečne pozýva na Obecný ples - 20. januára 2018 od 18:00 hod. v telocvični ZŠ Klokočov
Vstupné 19 € na osobu.
V cene vstupného: prípitok, hlavné jedlo, víno, káva a čaj počas celého večera, polnočné švédske stoly.
Do tanca bude hrať a o skvelú náladu sa postará skupina PULZ.
Vstupenky sú k dispozícii na Obecnom úrade Klokočov v kancelárii prvého kontaktu tel. č.: 041/4358110, 0948 466 770.
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2018

pdf

68,584 kb 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o miestnych daniach
na území Obce Klokočov na rok 2018
Schválené na OZ č. 27/2017 dňa: 14.12.2017 uznesením č. 360/2017
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2017
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2018
     

Stavebné povolenie - Drevený zrubový rodinný dom

pdf

387,175 kb 
Stavebné povolenie - Drevený zrubový rodinný dom
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.12.2017.
 


Stránka 1 z 3
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!