samospravanasa_obeczivot_obci
 

Pozvánka na siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov - dňa 24. mája 2019 o 13:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa  24. mája  2019 o  13:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:
Čítať celý článok...
   

Zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu - za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín

OBEC KLOKOČOV v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 82/2019 zo dňa 26.04.2019 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu - nebytové priestory o celkovej výmere 138,60 m2
pozostávajúce z:
•    nebytový priestor o výmere 88,40 m2
•    sklad o výmere 31,80 m2
•    chodba o výmere 6,90 m2
•    nebytový priestor o výmere 5,40 m2
•    nebytový priestor o výmere 6,10 m2
nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 962 na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom prevádzkovania maloobchodnej prevádzky potravín za minimálnu cenu 1 363,95 Eur ročne.
Doba nájmu od 01.07.2019 do 30.06.2029.
Čítať celý článok...
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - 25.5.2019

pdf

146,291 kb 
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu
volí 14 poslancov.

pdf

45,791 kb 
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky -
Informácie pre voliča


Voľby sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
  ZVEREJNENIE e-mailovej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec KLOKOČOV má utvorené 3 volebné okrsky.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej
komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu:
Obecný úrad Klokočov  
Klokočov č. 962
023 22  Klokočov

alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

pdf

105,642 kb
Informácie ohľadom vydania HLASOVACIEHO PREUKAZU
pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
- 25.5.2019 + Zverejnenie elektronickej e-mailovej adresy
     

Deň matiek

druhá májová nedeľa patrila všetkým mamámDňa 12. mája 2019, druhá májová nedeľa patrila všetkým mamám.
Ako poďakovanie za všetku vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá mama zhrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, si obec v spolupráci s Farským úradom Klokočov uctila všetky mamy krátkym príhovorom a poďakovaním na svätých omšiach.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí aj kvetina. Obecný úrad, v zastúpení starostky obce Jany Foldinovej, si pripravil pre všetky mamy a staré mamy malú pozornosť v podobe milého kvietka, ktoré si prevzali po svätých omšiach.
 


Stránka 1 z 3
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!