samospravanasa_obeczivot_obci

NPR - Malý Polom:

E-mail Tlačiť
Národná prírodná rezervácia /1981/ rozprestierajúca sa na južných až východných úbočiach Malého Polomu /1061 m/, územne patriaci obci Klokočov. Je súčasťou CHKO Kysuce. Predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.
Čítať celý článok...
 

Navštívili Klokočov mimozemšťania?

E-mail Tlačiť
 V blízkosti križovatky ciest - smer Bíla a smer Klokočov stoja dva guľaté balvany o priemere asi 70 cm. Kamenné jablká, ako ich volajú miestni obyvatelia, tu boli privezené pravdepodobne v roku 1928, v čase výstavby cesty z Klokočova do Turzovky. Materiál na stavbu dovážali po úzkokoľajovej železnici z kameňolomu v osade Kornica. Práve vtedy sa začali z kamennej steny dlhej 3OO m a vysokej približne 15 - 25 metrov pri odstreloch vylupovať bizarné guľovité útvary. Mnohé z nich zostali dodnes ležať na mieste, kde dopadli, ďalšie si miestni obyvatelia odniesli do svojich záhrad a dva boli postavené vedľa asfaltky na obdiv turistom.
Čítať celý článok...
 

Minerálny prameň:

E-mail Tlačiť
Pri registrácii bol zistený prameň v Klokočove, na ľavom brehu Predmieranky, ktorý podľa rozborov obsahoval sírovodík /s charakteristickou "vajcovou" vôňou/ v množstve 1,87 mg. 1 -1, čo zodpovedalo kritériu sírovodíkových minerálnych vôd /nad 1 mg. 1 -1/. V oblasti Kysúc boli doteraz zaregistrované viaceré pramene minerálnej vody: v Nesluši, v Ochodnici, vo Vysokej nad Kysucou, v Čadci a v Makove. V Klokočove tento prameň minerálnej vody zanikol.
Čítať celý článok...
 

Kornica:

E-mail Tlačiť

Geologicky zaujímavá lokalita pieskovcov až zlepencov paleogénneho veku patriaca sliezskej jednotke s viacerými ukážkami guľovitej odlučnosti. Priemer gúľ je 80-130 cm, prevažne sú mierne sploštené, jedna je pravidelná.
Navrhuje sa ochrana v kategórii chránená prírodná pamiatka. Je významná aj výskytom rebrovky rôznolistej /Blechnum spicant/.
Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania II. zväzok: Príroda

 

Klokočovské skálie:

E-mail Tlačiť
Prírodná rezervácia od roku 1984. Celková výmera chránenej oblasti Klokočovského skália je 6,12 ha. Je to morfologický útvar pre flyšové územie Kysúc, predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 metrov pri relatívnej výške 15-25 metrov. Nachádza sa v osade Hlavice /medzi osadami Ostružie a Zajacovia/. Je to selektívne vyvetraná šošovka z okolitých máloodolných ílovcov istebnianskych vrstiev. Pieskovce patria k typom tzv. ciežkovických pieskovcov. Morfologická ojedinelosť objektu ešte zvýrazňuje primárny výskyt zlepencov s výraznou guľovitou odlučnosťou. Typicky je vyvinutý v severozápadnej časti objektu.
Čítať celý článok...
 

Prírodná rezervácia POLKOVA

E-mail Tlačiť
Dátum vyhlásenia: 26. 4. 1993
Katastrálne územie: Klokočov
Orografický celok: Turzovská vrchovina
Nadmorská výška: 625-675 m n. m.
Rozloha: 5,0824 ha
Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 3

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!