samospravanasa_obeczivot_obci

Z histórie obce

E-mail Tlačiť
Vznik obce
Medzi najstaršie osady horných Kysúc patrí Turzovka /1598/, ktorej súčasťou bol aj Klokočov /v minulom období/. Začiatkom 50-tych rokov 20. storočia to bola najväčšia obec vo vtedajšej Československej republike. Vzhľadom k tomu bola Turzovka rozdelená vyhláškou Povereníctva vnútra z 10.05.1954 číslo 118/1954 Ur. Na 4 samostatné celky s účinnosťou od 15.05.1954. Jednou zo samostatných obcí, po rozdelení Turzovky, sa stal aj Klokočov

Prvé voľby
V prvých komunálnych voľbách, ktoré sa konali 16.05.1954, si občania Klokočova zvolili svojich prvých funkcionárov MNV. Prvým predsedom MNV v Klokočove sa stal Jozef Kubošek, za námestníka predsedu /podpredsedu/ bol zvolený Pavol Koiš a tajomníkom sa stal Jozef Stopka. Novozvolené vedenie obce ostalo však ešte v Turzovke, pretože v novovzniknutej obci neexistovala vhodná budova. Po mesiaci sa úrad MNV presťahoval do Klokočova a prvou "úradovňou" MNV sa stal dom Emílie Korčekovej.

Výstavba obce po jej vzniku
Autobusová doprava bola už zavedená a ďalej sa rozširovala do všetkých častí obce. Podobne tomu bolo aj s telefónnymi linkami, ktoré fungovali od roku 1952. Elektrifikácia obce začala v novembri 1957, kedy Energetické rozvodové závody Žilina začali vyhotovovať projekty. Rozsiahlejšia výstavba obce sa započala po roku 1956. Prvou v poradí bola budova požiarnej zbrojnice, do ktorej bol umiestený aj úrad MNV, poštový úrad, knižnica, sála pre spoločensko-kultúrne podujatia a predajňa mäsa. Najmä vďaka občanom bola budova daná do užívania v roku 1958. Z ďalších obecných aktivít to boli najmä výstavba a oprava ciest do osád, skládka pre umelé hnojivá, lávky, mostíky, vodovody. Veľká rozloha katastra obce i jeho členitosť si vyžadovala vysoké vklady do jej budovania a celkového rozvoja. Hlavný dôraz sa kládol na výstavbu objektov infraštruktúry /obchody, pohostinstvá, školy/.
Z ostatných akcií to bol predovšetkým televízny vykrývač na Javorovej /r. 1975/, futbalové ihrisko, lyžiarsky vlek na Hlaviciach /výstavba 1986/, cesty a priepusty. Práce na dopravných komunikáciách boli vzhľadom na časté "záplavy" dažďov najčastejšou úlohou pre ďalšie vedenie obce - predsedov MNV Františka Hroša /funkčné obdobie od 01.03.1969 - 10.02.1985/ a Františka Hutyru /funkčné obdobie 11.02.1985 - 31.12.2002/, tajomníkov Mateja Šamaja a Františka Jančíka.
V roku 1973 bola prestavbou domu Cisárikovcov z Turzovky vybudovaná prevádzka VDI Okrasa. Hlavnou náplňou závodu bolo šitie uterákov, utierok, stolových prestieracích súprav či plážových ležadiel a zhotovovanie obalového materiálu. Výrobné družstvo invalidov /VDI/ Okrasa ukončila prevádzku v 90-tych rokoch 20. storočia.
Čítať celý článok...
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!