samospravanasa_obeczivot_obci

Výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy

E-mail Tlačiť
Materská škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy:
1 pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Čítať celý článok...
 

Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2018/2019

E-mail Tlačiť
Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2018/2019, sa uskutoční v dňoch od: 31.04.2018 – 11.05.2018 v čase od 10.00 hod. – 13.30 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
•    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•    v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Čítať celý článok...
 

Deň detí v Materskej škole

E-mail Tlačiť
Deň detí v Materskej školePrvý júnový deň už tradične patrí všetkým deťom.
Na Medzinárodný deň detí, bola  starostka obce Veronika Haferová navštíviť detičky v Materskej škole Klokočov.
Riaditeľka MŠ Klokočov Bc. Ingrid Časnochová a pani učiteľky, mali s detičkami pripravený pekný program, za ktorý dostali od starostky obce sladkú odmenu.
Čítať celý článok...
 

Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2017/2018

E-mail Tlačiť
Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2017/2018, sa uskutoční v dňoch od: 02.05.2017 – 12.05.2017 v čase od  10.00 hod. – 13.00 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
•    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•    v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Čítať celý článok...
 

Súťaž Ekoškôlka

E-mail Tlačiť
Vážení spoluobčania!
Naša materská škola Klokočov sa zapojila do súťaže s názvom "Ako sa podieľa škôlka na zlepšenie životného prostredia", ktorú pripravuje týždenník Kysucký večerník v spolupráci so spoločnosťou JOKO a syn. Hlasovať sa bude za škôlku prostredníctvom kupónov, ktoré budú uverejnené v týždenníku Kysucký večerník.
Prosím rodičov a spoluobčanov, ak si zakúpia Kysucký večerník, môžu kupóny doniesť do MŠ alebo poslať na adresu Kysuckého večerníka.

Ďakujeme za Váš hlas.

Kolektív MŠ
 

POĎAKOVANIE

E-mail Tlačiť
do našej materskej školy k nám prišla pani starostka Veronika HaferováPri príležitosti akcie DEŇ DETÍ, do našej materskej školy k nám prišla pani starostka Veronika Haferová.
Potešila naše deti balíčkami a dobrou náladou. Naše deti jej z celého srdca ĎAKUJEME.

Riaditeľka MŠ Klokočov
Bc. Ingrid Časnochová
 


Stránka 1 z 3

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!