samospravanasa_obeczivot_obci

Obec Klokočov

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 m do 1 061 m, roztrúsené lesné plochy a prevážne hnedé lesné pôdy.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.

Dominantou Klokočova je:

- Národná prírodná rezervácia Malý Polom - predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.
- Prírodná rezervácia Klokočovské skálie - s ukážkami guľovitej odlučnosti v skalnom masíve.
- Vidiecka pamiatková zóna
Klokočov osada Do Kršle - predmetom ochrany je jej dobová urbanistická hmotovo-priestorová skladba, ktorá je výsledkom špecifických podmienok vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. Storočia, z obdobia valašskej kolonizácie.
- Prírodná rezervácia Polkova - so zachovalými zvyškami pramenísk a zamokrených terénnych depresií, ktoré sú refúgiami vlhkomilných spoločenstiev s prítomnosťou zriedkavých a ohrozených druhov.
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!