samospravanasa_obeczivot_obci

Zvyky a obyčaje - Veľkonočné zvyky

E-mail Tlačiť

Sample ImageNa Veľkonočný pondelok chodia šibočnici (kúpači) po šibokoch s korbáčmi z vŕbového prútia. Aby boli pružné a nelámali sa , pletú sa z ročných prútikov vŕby košikárskej, jeden, alebo viac dní namočených vo vode. Korbáče sa môžu pliesť z rôzneho počtu prútikov. No najkrajšie sú z ôsmich alebo šestnástich prútikov. Niektorí šibočníci nosili na pleciach až dvojmetrový korbáč, ktorý po Veľkej noci zasadili do zeme a častokrát dopestovali novú vŕbu. Podgurážení šibači často nemilosrdne šibú aj jalovcovými (borievkovými) vetvičkami. Dievčatá a ženy sa v tento deň riadne naobliekajú, pretože šibnutie spôsobuje malé ranky a dlho páli. So šibaním je spojené aj oblievanie. Mládenci neváhali chytiť dievča a zaniesť ho do potoka. Tieto zvyky majú prinášať dievčatám a ženám zdravie, "aby boli ohybné ako prútik" a pre chlapcov a mužov znamenajú zábavu a často aj tekuté pohostenie.

Čítať celý článok...
 

Územie európskeho významu KLOKOČOVSKÉ RAŠELINISKÁ

E-mail Tlačiť

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov1 a druhov na území štátov EÚ.
Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

Sample Image Brožúra KLOKOČOVSKÉ RAŠELINISKÁ
Tento informačný materiál vydala ŠOP SR v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy Natura 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Čítať celý článok...
 

Pomenovanie, erb obce, pečať, ...Pomenovanie, erb obce, pečať, ...

E-mail Tlačiť
Pomenovanie obce Klokočov sa odvodzuje od slova klokoč, pod ktorým sa rozumejú jednak krovité rastliny, rastúce na skalách, najmä divé ruže, jednak bublanie variacej sa alebo vyvierajúcej vody. Z tohto pohľadu je erb obce Klokočov hovoriaci jednak motívom ruží, ale aj motívom vody, ktorá sa však heraldicky opisuje ako zvlnená pažiť, resp. zvlnená päta štítu. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: ruže strieborné so zlatým stredom a kališnými lístkami. Stopky a listy prirodzené, t.j. zelené, skalné kamenné gule strieborné a zvlnená pažiť zelená, korešpondujúca s farbou listnatých stopiek. Štítové pole je červené, čo je najvýznamnejšia erbová farba, vyskytujúca sa v štátnom znaku i erbe hlavného mesta.
Čítať celý článok...
 

Obec Klokočov

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 m do 1 061 m, roztrúsené lesné plochy a prevážne hnedé lesné pôdy.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.
Čítať celý článok...
 

Kultúrny život

E-mail Tlačiť
Kultúrny život v obci je málo rozvinutý. Chýba kultúrny dom, kde by sa mohli konať rôzne kultúrne podujatia. Jediným vhodným miestom boli a v súčasnosti ostávajú školy, kde sa v minulosti pod vedením učiteľov odohralo viacero divadelných predstavení.
V roku 1954 bola v Klíne zriadená Osvetová izba a jej správkyňou sa stala Mária Comorková a tajomníkom Jozef Valach. Osvetové pobočky boli zriadené v Kornici, Riečkach i na Hlaviciach. Ich hlavnou činnosťou bolo najmä vypožičiavanie kníh. Prvými knihovníčkami v celoobecnej knižnici v Klíne sa stali Rozália Šamajová a Anna Haviarová.V osemročnej strednej škole v Klíne a v ZŠ Klokočov-ústredie sa uskutočňovali filmové predstavenia.
Čítať celý článok...
 

Športový život

E-mail Tlačiť
Športový život v obci sa dlhý čas sústreďoval len v školách. Pod vedením p. učiteľky M. Súčíkovej a Mgr. J. Zigmunda v ZŠ Klokočov-ústredie dlhé roky fungovali krúžky hádzanej a basketbalu. Žiaci v spolupráci so svojimi "trénermi" dosahovali veľmi dobré výsledky nielen v okresných, ba i v krajských súťažiach. Taktiež nemožno obísť veľkú snahu Mgr. N. Kopeckej, ktorá pripravuje svojich zverencov na súťaže mladých záchranárov civilnej obrany a streleckú ligu, pretože ich výborné výsledky zviditeľňujú celú obec Klokočov. Sú zrkadlom tvrdej a systematickej práce pedagogických pracovníkov, ktorí svoj voľný čas venujú "budúcnosti obce", lebo pripravujú mladých nielen na vstup do života, ale aj na jeho plnohodnotné prežitie.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 3
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!