samospravanasa_obeczivot_obci
O obci

Vodstvo, klíma:

E-mail Tlačiť
Z hľadiska hydrologického celé územie Kysúc patrí do povodia Váhu, do ktorého odvádza vody rieka Kysuca. Najvýznamnejšími prítokmi Kysuce sú Bystrica, Čierňanka, Trojačka, Korňanka, Predmieranka, Povinský potok, Vadičovský potok a pod. Výrazným znakom riek Kysúc je veľká rozkolísanosť hladín. Je spôsobená veľkým špecifickým odtokom na flyšovom, najmä odlesnenom podklade.
Obcou Klokočov preteká rieka Predmieranka /s peknou ukážkou horských lužných lesov/, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika a Uhorskej.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!