samospravanasa_obeczivot_obci
Verejné obstarávanie
         

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov

E-mail Tlačiť
Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaná hodnota: 49847,98 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 06/2018-12/2018
Lehota na predkladanie ponúk: do 25.5.2018 do 13:30

pdf

36,901 kb
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné
úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - plné znenie

 


Stránka 3 z 6
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!