samospravanasa_obeczivot_obci
Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

E-mail Tlačiť

INFORMÁCIA  týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať celý článok...

 

Výzva na predkladanie ponúk

E-mail Tlačiť

pdf

1091,767 kb  
Dodávka a montáž stoličkového výťahu v budove bývalých prevádzok
obce Klokočov
Lehota na predkladanie ponúk: 23.5.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 14.05.2018
   

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou - Nákup drevnej štiepky počas roka 2018

E-mail Tlačiť

pdf

991,668 kb  
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
Predmet zákazky: Nákup drevnej štiepky počas roka 2018
Predmet zákazky:
Nákup drevnej štiepky počas roka 2018
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 8.500.00 (10.200,00 Eur s DPH)
Lehota na predkladanie ponúk: 26.01.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 05.01.2018
   

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)

E-mail Tlačiť

pdf

1103,865 kb
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
Predmet zákazky: Traktorový samonakladací sypač
s objemom minimálne 1500 l
Predmet zákazky:
Traktorový samonakladací sypač s objemom minimálne 1500 l
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 5.833,33 (7.000 EUR s DPH)
Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2017
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 12.12.2017.
 


Stránka 4 z 6
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!