samospravanasa_obeczivot_obci
Odpadové hospodárstvo-TKO

ODVOZ VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

E-mail Tlačiť
ZVOZ SA USKUTOČNÍ V PIATOK 04. OKTÓBRA 2019

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 30.09.2019 - 04.10.2019 sa uskutoční zber železného šrotu, bielej techniky /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, ako aj veľkoobjemového odpadu.

Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach:

Hrubý Buk
na zastávke
Hlavice Rieka na zastávke
Hlavice u Zajacov, Kyčery          
pri kontajneri
Hlavice u Galusa popri hlavnej ceste
Hlavice u Gaška na zastávke
U Mudríka na zastávke
V Klíne – u Holazov pri kontajneri
Vrchpredmier u obchodu;
kontajner u p. Menšíka;
kontajner u p. Kapusňaka;
Klokočov – prevádzkareň za budovou vo dvore
Klokočov – Ústredie       
u bývalého obchodu p. Stopkovej
Kornica u garáže, oproti obchodu p. Hrušku;        
zastávka u Stopky;
pod mostom u pána Zigmunda;
kontajner u p. Tabačíkovej;
zastávka na Ohrade u Šamajov;
zastávka Konečná   
Riečky bývalá MŠ
Vyšné Riečky pri kontajneri u p. Koniarovej;
konečná zastávka u p. Jurgy
Nižné Riečky pri kontajneri u p. Hrtúsa
Nižné Rybárie pri kontajneri u Smažáka
Rybárie bývalá stará ZŠ

Upozornenie!
Prosíme občanov, aby na zberné miesta neukladalivo vreciach zmesový komunálny odpad, ktorý patrí do popolnice a kontajnera, stavebný odpad !!! 
Zvoz je zameraný len na zber železného šrotu –
pračiek, chladničiek, televízorov, rádií a veľkoobjemového odpadu.

Zvoz sa uskutoční v piatok 04. októbra 2019

Jana Foldinová
starostka obce
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!