samospravanasa_obeczivot_obci

Pekná škola - pekná záhrada

E-mail Tlačiť
Základná škola Klokočov vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala finančný grant  na projekt Pekná škola - pekná záhradaZákladná škola Klokočov vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala finančný grant  na projekt "Pekná škola - pekná záhrada".
Skrášľovanie životného prostredia patrí medzi prvoradé úlohy environmentálnej výchovy na našej škole. Projekt je zameraný na odstránenie starých a vyschnutých stromov a súčasné skrášlenie areálu školy výsadbou nových tují, úpravou skaliek a celkovú úpravu areálu školy. Vytvoríme tak rekreačný priestor pre žiakov, ktorí sa pohybujú a trávia veľkú časť dňa v areáli školy. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, rozvíjať spoluprácu a aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby a rozvíjať schopnosť deliť si úlohy a niesť za ne zodpovednosť. Projekt prinesie žiakom nové edukačné možnosti, radosť a potešenie starať sa o školskú záhradu v rámci predmetu Technika, žiaci si rozšíria obzor  pozorovaním prírodnín lupou, mikroskopom či fotoaparátom.Na realizácii projektu sa zúčastnili žiaci ZŠ Klokočov, zamestnanci, rodičia i dobrovoľníci. Pri projektovaní sadovníckych úprav nám bol nápomocný študent záhradnej architektúry J. Porvazník.
Chceme sa poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej ZŠ Klokočov mohla skrášliť svoje okolie. Poďakovanie patrí i všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodičom a iným, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto projekte.

Základná škola Klokočov

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!