Správy o plnení rozpočtu Základnej školy Klokočov, Materskej školy Klokočov a CVČ Klokočov za rok 2018

Tlačiť

pdf

6408,371 kb  
Správa o plnení rozpočtu 2018 Základná škola Klokočov

pdf

1409,416 kb
Správa o plnení rozpočtu 2018 Materská škola Klokočov

pdf

1680,529 kb
Správa o plnení rozpočtu 2018 Centrum voľného času Klokočov