samospravanasa_obeczivot_obci
   

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov

E-mail Tlačiť
Sample Image
101,747 kb  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov
Tieto zásady  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 25.09.2015 uznesením č. 105/2015.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.09.2015.
 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klokočove

E-mail Tlačiť
Sample Image
94,814 kb  
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klokočove

Rokovací poriadok OZ v Klokočove bol schválený OZ v Klokočove dňa 29.05.2015 uznesením č. 75/2015.
Rokovací poriadok OZ v Klokočove nadobúda účinnosť dňom schválenia.
 


Stránka 3 z 4
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!