samospravanasa_obeczivot_obci
     

ZÁPISNICA z vyhodnotenia cenových ponúk: Priamy prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov zverejnila dňa 19.07.2018 zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu  v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov– zámer tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Na posúdenie predložených cenových ponúk schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove svojim uznesením č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 komisiu v zložení:
Stopková Elena – predseda komisie
Vlček Róbert – člen komisie
Ing. Zajac Radoslav – člen komisie

Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných cenových ponúk dňa 15.08.2018 o 15.00 h, oboznámila sa s kritériami na vyhodnotenie cenových ponúk a dohodla si postup vyhodnotenia.
 

Zverejnenie priloženého zámeru na priamy prenájom voľných nebytových priestorov obce v budove Obecného úradu Klokočov

E-mail Tlačiť
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -
Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na poskytovanie reštauračných, pohostinských služieb a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu na neurčito.
Čítať celý článok...
   


Stránka 1 z 58

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!