samospravanasa_obeczivot_obci

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

E-mail Tlačiť
Obecný úrad v Klokočove opätovne upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Občania sú povinní o svoje pozemky sa starať na vlastné náklady tak, aby pozemok bol v takom stave, ako je vedený v katastri. nehnuteľností /teda orná pôda, trvalý trávny porast, ostatné plochy/. Vlastníci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu  s f. Timea Olešná o prenájme pozemkov resp. podielov, ostanú naďalej vlastníkmi týchto pozemkov.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!