samospravanasa_obeczivot_obci

Upozornenie vlastníkom, užívateľom a nájomcom pozemkov

E-mail Tlačiť

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje občanov (vlastníkov, užívateľov a nájomcov pozemkov), aby si vyčistili pozemky okolo potokov, čím sa predíde povodniam. Povinnosťou každého občana je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. predchádzať výskytu a šíreniu burín a nánosov drevín. Pri nesplnení tejto povinnosti môže obec uložiť pokutu. Dávame do pozornosti, že obecný úrad už niektoré lokality v blízkosti potokov vyčistil, pričom drevnú hmotu z čistenia si môžu občania ponechať. V záujme všetkých by mala byť čistá a upravená obec k čomu môžete prispieť i vy!


Opätovne dávame do pozornosti občanom, že si môžu podávať návrhy k projektu ROEP a to vždy v utorok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. u Ing. Gajdičiarovej. Bližšie informácie na stránke obce, na vývesných tabuliach obce.

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!