samospravanasa_obeczivot_obci

Bližšie vysvetlenie k zvýšeniu ceny vody...

E-mail Tlačiť
Finančná komisia navrhla zvýšiť cenu vody za m3 o 0,10 Euro, t.j. z 0,63 na 0,73 Euro. Ďalej navrhla stanoviť paušálne minimálny odber  vody 7 m3 na jednu osobu v domácnosti s namontovaným vodomerom tým, ktorí nemajú za rok tento limit splnený – to znamená, len tým, ktorí vodovodnú prípojku užívajú, ale čerpajú vodu z vlastného zdroja a nie obecného a neodoberú toto stanovené množstvo. Ďalej komisia navrhla, aby boli pracovníci údržby vodovodu zamestnaní na dohodu zrušení, túto prácu má vykonávať pracovník, ktorý je odborne spôsobilý a tým obec ušetrí finančné prostriedky. Pracovníka, ktorý je vedený na úseku vody, riadne evidovať, aby nedochádzalo k presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými finančnými kapitolami. Komisia ďalej konštatovala, že k 30.8.2011 už končí splátka úveru a úrokov poskytnutého na vodovod, v roku 2011 sa na kapitolu vodovod účtuje mzda len jedného zamestnanca, tým sa tiež ušetria finančné prostriedky, a znížia sa náklady. Tieto stanoviská navrhla finančná komisia preto, aby sa znížili náklady na prevádzku obecného vodovodu z dôvodu podnikateľskej činnosti, ktorá nesmie byť stratová viac ako 2 roky. Táto lehota končí v marci 2012, obec nesmie presúvať štátne finančné prostriedky do podnikateľskej činnosti. Napr. SEVAK účtuje paušálnu spotrebu vody na jedného občana 45 m 3.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!