samospravanasa_obeczivot_obci

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Ing. Zuzana Plechová

E-mail Tlačiť
Žiadateľ: Ing. Zuzana Plechová, M.B.A., bytom Čadca, Rázusova 1544, podal dňa 16.9.2011 na tunajší stavebný úrad  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Oplotenie “ na parcele C KN č. 8860/2 v k.ú  Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Čítať celý článok...
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!