samospravanasa_obeczivot_obci

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Emília Rejdová

E-mail Tlačiť
Žiadateľ: Emília Rejdová, bytom Turzovka, Stred č. 405, podal dňa 31.8. 2011 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Drevený rodinný dom –stavebné úpravy a nadstavba“ na parcelách C KN č. 162, 164  v k.ú  Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Čítať celý článok...
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!