samospravanasa_obeczivot_obci

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov zastúpená starostom obce, ako príslušný stavebný úrad Vám oznamuje, že v zmysle ust. § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení  neskorších zákonov (ďalej „stavebný zákon“),  spája územné konanie so stavebným konaním pre  líniovú stavbu: „Klokočov – Rybárie  – zahustenie TS u  Paľucha“ , ktorá bude umiestnená v miestnej časti u Paľucha v jestvujúcej trase v k.ú. Klokočov, stavebníka  Stredoslovenská  energetika – Distribúcia, .a.s.  Žilina, so sídlom  Pri Rajčianke  2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení INGO s .r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina.
pdf
56,645 kb  
Plné znenie - Oznámenia o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!