samospravanasa_obeczivot_obci

Obchodná verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku Budova bývalej MŠ na Hlaviciach č. s. 542 - 2. kolo

E-mail Tlačiť

Predmet predaja: Budova bývalej MŠ na Hlaviciach č. s. 542, vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov
Lehota na podávanie súťažných návrhov do 31.12.2012 do 12.00 hod. do kancelárie 1. kontaktu OÚ v zalepenej obálke s označením "Neotvárať – 2. kolo OVS k odpredaniu bývalej MŠ Hlavice č. s. 542"

pdf
50,457 kb   
Plné znenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj nehnuteľného majetku -
Budova bývalej MŠ na Hlaviciach č. s. 542, vrátane príslušenstva
a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov - 2.kolo
Vyvesené 31.10.2012


 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!