samospravanasa_obeczivot_obci

Oznam o správnom separovaní odpadu

E-mail Tlačiť

V kontajneroch sa však neustále nachádzajú veci, ktoré tam nepatriaVážení občania!

Nakoľko stúpa v našej obci vývoz komunálneho odpadu, čiže kontajnerov, dovoľujeme si Vás oboznámiť o správnom separovaní odpadu.
V kontajneroch sa však neustále nachádzajú veci, ktoré tam nepatria. Na nepotrebné elektrospotrebiče, pneumatiky, železo a iný veľkoobjemový odpad treba využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý sa koná v našej obci 2 - krát ročne. Vyzývame občanov, aby separovali odpad /sklo, plasty, obaly z kovov a iné/ podľa zvozového kalendára Združenia TKO Semeteš n. o. Týmto by sa predišlo  znečisťovaniu prostredia v našej obci a znížili by sa aj náklady na vývoz komunálneho odpadu.

Ďakujeme za pochopenie. 

 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!