samospravanasa_obeczivot_obci

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Klokočov formou priameho prenájmu

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov, zverejňuje zámer prenájmu pozemku v k.ú. Klokočov, zapísaný na LV 1876 vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu, a to: časť pozemku C KN 6600 o výmere 1152 m2, druh pozemku – trvalý trávny porast.
Doručovanie ponúk: lehota na doručenie cenových ponúk je do 31.3. 2014.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!