samospravanasa_obeczivot_obci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Klokočov

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976
Plné znenie podmienok výberového konania nájdete tu.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 27.6.2014 s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!