O D V O L A N I E regulačného stupňa č. 1 – obmedzenie dodávky pitnej vody

Tlačiť
Obec Klokočov odvoláva regulačný stupeň č. 1 – obmedzenie dodávky pitnej vody podľa zákona 442/2002 z.z.  Z dôvodu zlepšenia počasia je možné obyvateľov Klokočova naďalej zásobovať pitnou vodou obecným vodojemom.