Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klokočov na II. polrok 2014

Tlačiť
pdf
27,545 kb  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Klokočov na II. polrok 2014