samospravanasa_obeczivot_obci

Vyhlásenie II. kola verejnej ponuky na priamy prenájom nebytových priestorov majetku Obce Klokočov – zverejnenie zámeru prenájmu

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.

Predmet nájmu:
•    nebytové priestory – strihacia miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej plochy,  nachádzajúce  sa  v budove Obecného  úradu  Klokočov č.s. 962
Účel využitia: prevádzkovanie kaderníctva
Doba nájmu: na neurčito
Minimálna výška nájomného:  10,00 Eur ročne/m2 + náhrada za skutočne spotrebované energie a vodu
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 20.02.2015

Bližšie informácie a úplne znenie zámeru prenájmu nebytových priestorov nájdete tu (formát .pdf, veľkosť - 54,623 kb).
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!