samospravanasa_obeczivot_obci

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom majetku Obce Klokočov – zverejnenie zámeru prenájmu

E-mail Tlačiť
Predmet nájmu:
•    bytové priestory o výmere 19,468 m2 podlahovej plochy – byt č. 3 v dome č. s. 1083, Klokočov, Hlavice, zapísaného na LV č. 14460 v k. ú. Klokočov
Doba nájmu:  do 31.07.2015
Cena nájmu je schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov č. 291/2013 zo dňa 16.12.2013
Doručovanie žiadostí:
Lehota na doručovanie žiadostí je do 15.04.2015 do 12.00 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ Klokočov 962.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.04.2015 o 14.00 h v kancelárii starostky obce, OÚ Klokočov č. 962.

Sample Image
55,300 kb    
Plné znenie - Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom majetku
Obce Klokočov – zverejnenie zámeru prenájmu

V Klokočove 01.04.2015
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!