samospravanasa_obeczivot_obci

OZNAM O PRENÁJME HROBOVÝCH MIEST

E-mail Tlačiť
V súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a VZN Obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve je potrebné ku každému hrobovému miestu mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a uhradiť poplatok za prenájom hrobového miesta, aby sa predišlo riziku zrušenia hrobového miesta. Pracovníčka obecného úradu  – referátu cintorínskych služieb je k dispozícii každý pracovný deň od 7.30 h do 15.30 h a poskytne Vám všetky potrebné informácie. Záznamy o hrobových miestach nájdete spracované a prístupné aj na stránke www.pohrebiskasr.sk.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!