samospravanasa_obeczivot_obci

UPOZORNENIE - neuhradené nájomné za hrobové miesta

E-mail Tlačiť
Vážení občania, návštevníci cintorína, v súlade s čl. 14 Všeobecného záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve si Vás dovoľujeme upozorniť na neuhradené nájomné za hrobové miesta (zoznam neuhradených hrobových miest tvorí prílohu - Čítať celý článok ...).

V prípade, že nájomné nebude uhradené, dôjde k zániku týchto hrobových miest
.

Obec Klokočov
prevádzkovateľ pohrebiska

 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!