samospravanasa_obeczivot_obci

Rozbory pitnej vody – informácia

E-mail Tlačiť
Dňa 24.02.2016 - 10.03.2016 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Vrchpredmier, Kýčery – Zajacovia, Pantokovia, na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z..
Protokoly o skúške č. 293,294,295/2016/PV sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch.
Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!