Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí konania

Tlačiť

pdf

968,790 kb

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním
a začatí konania