Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania pre stavbu "10353 - Klokočov - Poľany - rekonštrukcia NN siete"

Tlačiť

pdf

1200,565 kb  
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania pre stavbu "10353 - Klokočov -
Poľany - rekonštrukcia NN siete"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 24.4. 2017.