Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom č. s. 841, prístavba terasy, novostavba garáže, oplotenie"

Tlačiť

pdf

2697,535 kb
Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom č. s. 841, prístavba
terasy, novostavba garáže, oplotenie"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 18.08. 2017.