samospravanasa_obeczivot_obci

Rozbory pitnej vody – informácia

E-mail Tlačiť
Dňa 01.08.2017-07.08.2017, 22.8.2017-23.08.2017 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Vrchpredmier, Janeskovia, Kýčery – Zajacovia, Pantokovia,    na hydroanalytické rozbory. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
Protokoly o skúške č. 1574, 1575, 1576, 1577/2017/PV, 1753/2017/PV sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!