Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov - zápis obhospodarovateľa - Furdan

Tlačiť

pdf

131,256 kb 
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov
a odborných lesných hospodárov - zápis obhospodarovateľa - Furdan
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 27.12.2017.