samospravanasa_obeczivot_obci

Oznámenie

E-mail Tlačiť
Oznamujeme občanom, že zverejnené Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania bolo zvolané na základe žiadosti Slovak Telekom a.s. Bratislava v zast. TELECOMPROJECT spol. s r.o. Bratislava, v zast. Offart s.r.o. Bratislava  o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „ ZS a RR bod Hrubý Buk-CA- HRB na deň 7.2. 2018 o 9.00 hod. so stretnutím na obecnom úrade. Nakoľko občania žiadali už v minulosti pokrytie mobilným signálom, spoločnosť Slovak Telekom a.s. Bratislava na základe mapovania oblasti vybrala túto lokalitu.
Doposiaľ nebolo vydané žiadne povolenie na stavbu stožiara a príslušenstva k nemu na horeuvedenú stavbu.
Občania môžu podať námietky do 7. 2. 2018 písomne alebo sa v tento deň dostaviť na konanie. Na konaní bude prítomný zástupca žiadateľa, ktorý zodpovie na všetky otázky. Podané námietky budú prerokované a pokiaľ budú opodstatnené, nebude vydané územné rozhodnutie.
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!