Verejná vyhláška - Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor - upovedomenie o začatí konania - Rudolf Madaj

Tlačiť

pdf

36,094 kb
Verejná vyhláška - Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor
- upovedomenie o začatí konania - Rudolf Madaj
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 18.05.2018