Rozpočtové opatrenie č. 3

Tlačiť

pdf

1287,657 kb
Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené Obecným zastupiteľstvom
Obce Klokočov dňa 30.06.2018