Správy o plnení rozpočtu Základnej školy Klokočov, Materskej školy Klokočov a CVČ Klokočov za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Tlačiť

pdf

6292,338 kb
Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Klokočov za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018

pdf

2316,823 kb  
Správa o plnení rozpočtu Materskej školy Klokočov za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018

pdf

1605,049 kb
Správa o plnení rozpočtu CVČ Klokočov za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 08.10.2018.