Monitorovacia správa k plnenie programového rozpočtu obce Klokočov 3. Q 2018, Správa o hospodárení k 30.9.2018

Tlačiť

pdf

1094,630 kb
Monitorovacia správa k plnenie programového rozpočtu obce Klokočov 3.
Q 2018, Správa o hospodárení k 30.9.2018