Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - J. Čagalovi a V. Čagalovej

Tlačiť

pdf

23,633 kb  
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - J. Čagalovi a V. Čagalovej