Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - byt žiadateľovi A.Machovi

Tlačiť

pdf

40,269 kb  
Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - byt žiadateľovi A.Machovi
Zverejnené dňa 09.01.2019