Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústného konania - Rekreačná chata, Bardoňovci - dňa 12.06.2019

Tlačiť

pdf

111,387 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústného konania - oprava chyby v písaní

Vyvesené dňa: 27.05.2019

pdf

110,715 kb  
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústného konania - Rekreačná chata, Bardoňovci
- dňa 12.06.2019


Vyvesené dňa: 17.05.2019