samospravanasa_obeczivot_obci

Činnosť pracovníkov verejnoprospešných prác Klokočov v čase od 1.4. do 30.9.2010

E-mail Tlačiť

V dňoch od 1.4 - 30.9.2010 sa uskutočnila realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. V zmysle operačného programu v podpore rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce. Z radov uchádzačov o zamestnanie sa podieľalo na obecných službách 11 uchádzačov. V priebehu pol roka boli 2 uchádzači vyradení pre zdravotné dôvody a 1 pracovník bol vyradený pre  neúčasť na aktivačnej činnosti. Uchádzači boli vedení starostom obce Ľubošom Strížom a koordinátorkou Annou Koniarovou.

Čítať celý článok...
 

Rozpočet na opravu miestnych komunikácií

E-mail Tlačiť

Miestne komunikácie v jednotlivých lokalitách obce boli vybrané poslancami Obecného zastupiteľstva v Klokočove, dňa 3.9.2010 a schválené obecným zastupiteľstvom v Klokočove uznesením číslo 492/2010 zo dňa 20. septembra 2010.

Celý článok...

 

O Z N Á M E N I E

E-mail Tlačiť

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Bratislava zaslalo na OÚ záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „ Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála„,  ktorej navrhovateľom je Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Záverečné stanovisko sa nachádza v kancelárii Ing. Gajdičiarovej, občania môžu do neho nahliadnuť v prac. dňoch od 7.30 hod. do  14.00 hod., môžu si robiť výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiu.

Za OÚ Ing. Gajdičiarová

 

Odpredaj prebytočnej techniky

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov ponúka na odpredaj traktor zn. ZETOR typu 8111, ev.č. CA 187 AB, r.v. 1984 za sumu 2 000 € schválenú obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 27.08.2010. Predaj sa uskutoční na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. októbra  2010.
V prípade záujmu kontaktujte starostu obce Klokočov Ľuboša Stríža na tel .č. 0903/431789, alebo písomne na adrese: Obec Klokočov, 023 22  Klokočov č. 962.

 

Odpredaj prebytočnej techniky

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov ponúka na odpredaj traktor zn. ZETOR typu 8111, ev.č. CA 187 AB, r.v. 1984 za sumu 2 500 € schválenú obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 02.07.2010. Predaj sa uskutoční na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. augusta 2010.
V prípade záujmu kontaktujte starostu obce Klokočov Ľuboša Stríža na tel .č. 0903/431789.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania na obnove evidencie niektorých pozemkov

E-mail Tlačiť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania na obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.

Správa katastra Čadca, ako príslušný orgán v zmysle paragrafu 3 odsek 2 písmeno a a písmeno b zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

začína

Celý článok...

 


Stránka 71 z 75

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!