samospravanasa_obeczivot_obci
Iné

P O Ď A K O V A N I E

E-mail Tlačiť

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje poďakovať všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najekologickejší a najlacnejší spôsob likvidácie odpadových vôd, ktorý zvýši hodnotu nehnuteľnosti, štandard bývania a podnikania v obci.

Aj keď investícia do vybudovania kanalizačnej prípojky nie je nízka, je dlhodobá a vlastník  nehnuteľnosti sa v budúcnosti nemusí zaoberať problémom likvidácie odpadovej vody.

Všetci vlastníci nehnuteľností, ktorí sa pripojili na verejnú kanalizáciu prispeli výraznou mierou k legálnej likvidácii odpadových vôd a ochrane životného prostredia.

Týmto zodpovedným ľuďom patrí poďakovanie a úcta.

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!