samospravanasa_obeczivot_obci
Iné

Výzva Severoslovenských vodárni a kanalizácii

E-mail Tlačiť

Severoslovenské vodárne a kanalizácie vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z kohézneho fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude SEVAK predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Obvodný úrad životného prostredia ( OÚŽP ), ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. OÚŽP uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 eur. 

SEVAK očakáva, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard bývania a podnikania v obci.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci t.č. 041/4333206-7, 0918345667, 0907875528.

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!