Iné

Pozvánka, oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie pripomienok ku správe o doterajšom hospodárení pre lesný celok Čadca II

Tlačiť

pdf

42,019 kb
Pozvánka, oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie
pripomienok dňa 10.07.2018 o 9.00 hod. v zasadačke Okresného
úradu Čadca, Palárikova 91.

Správa o doterajšom hospodárení pre lesný celok Čadca II.