samospravanasa_obeczivot_obci
Iné

Oznámenie - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Staškov“

E-mail Tlačiť
Oznamujeme občanom, že na stránke http:/enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-staskov je zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Staškov“, spolu s konceptom územnoplánovacej dokumentácie.
Písomné stanovisko môžu občania doručiť Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od zverejnenia oznámenia.

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 28.06.2018.
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!