Iné

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Čadca na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov - Rozhodnutie - uložené opatrenia

Tlačiť

pdf

221,470 kb  
Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Čadca na úradnej tabuli
Obecného úradu Klokočov - Rozhodnutie - uložené opatrenia.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 10.9.2018